GRANULATY, REGRANULATY, PRZEMIAŁY

Dbając o ekologię i środowisko naturalne, oferowane worki wykonane są z surowca wtórnego, poddanego wcześniej procesowi recyklingu.

Wszystkie oferowane produkty spełniają wymagania jakościowe istotne w swojej klasie produktów.